Waluta:
PLN
Prawo do odstąpienia od umowy

Opublikowano:

Prawo odstąpienia od Umowy dla Przedsiębiorców

1.       Strony umowy wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi

Prawo odstąpienia od Umowy dla Konsumentów

Wyciąg z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014 poz 827 z późniejszymi zmianami)

 Rozdział 4

1.       Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny (…)

2.       Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się (…) od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią niż przewoźnik

3.       Art. 30. 1) Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu (…) 2) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 3) Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy: 1. przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy (…) 2. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

4.       Art. 31. 1) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. (…)

5.       Art. 32. 1) Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. 2) Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 3) Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

6.        Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.       Art. 34. 1) Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (…) 2) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (...) 4) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

8.       Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…) 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

Na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Network Solutions Tomasz Kaźmierski, ul. Harcerska 9F, 75-073 Koszalin, wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 669-220-96-81, REGON 331352330.

Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie zapisywane na Pani/Pana komputerze, które służą do zapamiętywania ustawień użytkownika, oferowania spersonalizowanych treści, zapewnienia funkcji społecznościowych a także analizie ruchu. Preferencje dotyczące plików cookie można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Zamykając ten komunikat i pozostając na tej stronie akceptuje Pani/Pan naszą Politykę Prywatności, która znajduje się pod adresem https://sklep.ragazze.pl/polityka-prywatnosci,18